2808 - Wartburg Elektronic Ignition Adapter Kit
- Warren kärjetön sytytys -


Kuva 1. Vanhasta kärkilevystä irroitetaan puolilta kondensaattoreille läpiviennin kautta tulevat johdot.

 

 


Kuva 2. Johdot vedetään pois läpiviennistä, jotta kärkilevy tai koko jakaja voidaan poistaa.


 


Kuva 3. Jakaja irroitetaan moottorista. Mikäli kärjetön sytytys rakennetaan samaan jakajarunkoon mikä autossa ennestään oli kärjellisen
sytytyksen kanssa käytössä, ei jakajaa ole välttämätöntä irrottaa. Mikäli haluaa säästää valmiiksi säädetyn kärjellisen jakajan varalle,
kannattaa kärjetön sytytys rakentaa toiseen jakajarunkoon.

 Kuva 4. Kärjettömän sytytyksen piirilevy asennettuna paikalleen toiseen jakajarunkoon. Asennus tapahtuu
kärjellisen sytytyksen kärkilevyn asennusruuveilla. Tässä vaiheessa ruuveja ei kiristetä.
Kuva 5. Jakaja on asennettu autoon ja puolilta kondensaattoreille tulleet johdot on tuotu läpiviennin kautta jakajakoteloon
ja kytketty oikeassa järjestyksessä kärjettömään sytytykseen. Käytä liittimissä sähköliitoksiin tarkoitettua asennusrasvaa.
(Järjestys on sama kuin kärjellisessä kärkilevyssä)


Kuva 6. Kärjettömän sytytyksen johdotuksia on asennettu: kaksi uutta johtoa on vedetty läpivientikumin kautta jakajakoteloon. Puolien
15 -navasta on kytketty lattaliittimellä johto kärjettömän sytytyksen +12V -syötöksi. Maadoitusjohto on kuvassa vielä irti.

Lisäksi kuvassa on asennettu musta muoviholkki epäkeskoakselin ympärille keskelle jakajaa
. Käytä muoviholkin kiristykseen erittäin pientä
voimaa, koska osa vaurioituu ylikiristyksestä. Mustan muovirenkaan ja piirilevyn väliin on jäätävä 0,8mm-1,2mm välys, muovirengas
ei saa osua piirilevyyn missään tapauksessa. Helpoin tapa välyksen säätöön on 90-asteen kulmaan taivutettu 1mm paksu rakotulkki.

Kuva 7. Kytkennät ovat valmiit. Maadoitusjohto on kytketty paikalleen.
.

Kuva 8. Sytytysennakon säätäminen moottoria käsin pyörittämällä. Jännitteenilmaisin näyttää sytytyshetken ledivalolla,
ja kärjettömän sytytyksen piirilevyä kiertämällä saadaan ennakko kohdalleen eli jännitteenilmaisimen lamppu syttymään
Z-merkin kohdalla. Jännitteenilmaisimen toinen pää on kytketty auton runkoon. Kuvassa säädetään 1-sylinterin ennakkoa.

 

Kuva 9. Sytytysennakon tarkastaminen stroboskoopilla. Moottori on käynnissä ja stroboskooppi näkyy kuvassa etuvasemmalla.
Valkoisella kampiakselin siivaan merkitty yhden sylinterin sytytysmerkki näkyy kuvassa Z-kirjaimen kohdalla eli tämän sylinterin
sytytysennakko on kohdallaan. Stroboskoopilla on helppo tarkastaa kaikki sylinterit erikseen. Ajoitusmerkit kannattaa
vahvistaa maalilla jotta ne erottuvat selvästi.
-------------------------- Wartburg 353 ja Barkas elektroninen kärjetön (Hall) sytytysjärjestelmä ------------------------


Asentaminen:

Elektroniikan suojaamiseksi pitää sytytysvirta katkaista ennen kärjettömän sytytyksen muutostyön aloittamista.

Vanha kärkilevy poistetaan virranjakajasta. Kärjettömän sytytyksen piirilevy asennetaan liittimet ulospäin virranjakajaan vanhan kärkilevyn tilalle.

Kärjettömän sytytyksen piirilevy kiinnitetään samoilla sytytysennakon säädön lukitusruuveilla sekä mutterillisella asennusruuvilla kuin vanha kärkilevykin. Kärjettömän sytytyksen piirilevy on muovia toisin kuin kärjellisen sytytyksen teräksinen kärkilevy ja on tärkeää huomioida, että piirilevyä paikalleen kiristettäessä käytetään ainoastaan kohtuullista kiristysvoimaa.

Puolilta virranjakajakoteloon tulevat johdot (3 kpl) kiinnitetään M4 -muttereilla kärjettömässä sytytysyksikössä niille varattuihin paikkoihin.

Puolilta virranjakajakoteloon tulevien johtojen läpiviennin kautta kulkemaan lisätään yksi 0,5-1,0 mm2 johto, jolla yhdistetään puolien navat numero 15 kärjettömän sytytyksen piirilevyssä olevaan lattaliittimeen (+12V -syöttö kärjettömälle sytytykselle). Johtoon on laitettava lenkkiliitin puolien päähän sekä naaraslattaliitin kärjettömän sytytysyksikön päähän. Lisäksi virranjakajakotelon läpiviennin kautta kulkemaan lisätään toinen 0,5-1,0 mm2 johto, jolla tuodaan maadoitus kärjettömässä sytytysyksikössä olevaan M3-kierteelliseen liitäntään. Maadoitusjohdon voi kytkeä toisesta päästään polttoainepumpun kiinnitysmutterin alle M8-silmukkaliittimellä. On tärkeää, että näihin molempiin kärjettömälle sytytysyksikölle tuleviin uusiin johtoihin jätetään sytytysennakon säädön liikeradan vaatima määrä ylimääräistä pituutta.

Sytytysyksikön mukana toimitettu muovirengas painetaan virranjakajan keskellä olevaan epäkeskeiseen nokka-akseliin siten, että muovirenkaassa oleva ura on ulospäin. Epäkeskeisen muodon takia muovirengasta ei voi asentaa kuin yhteen asentoon. Muovirengasta työnnetään kunnes se ei enää mene syvemmälle epäkeskoakselin päälle. Muovirenkaan ja piirilevyn pinnan väliin tulee jäädä noin 0,8-1,2 mm rako. Mikäli epäkeskoakselin pinnassa on kulumia tai uria jotka haittaavat muovirenkaan työntämistä, on ne poistettava ennen muovirenkaan paikalleen laittamista. Lopuksi muovirengas kiristetään kuusiokoloruuvilla epäkeskoakselin ympärille. Ruuvia ei saa kiristää liian kireälle, muovirengas saattaa murtua liiallisen kiristämisen seurauksena.

Kärjettömän sytytyksen piirilevyä on suojeltava asennuksen aikana mekaanisilta vaurioilta. Virranjakajakotelon kansi on asennettava tarkasti oikeaan asentoonsa.

Sytytyspuolat säilytetään muuttamattomina omilla paikoillaan. (Kärjettömän sytytyksen kanssa saa käyttää ainoastaan normaaleja kärjellisen sytytyksen kanssa käytettäviä sytytyspuolia. Transistoripuolien käyttäminen on ehdottomasti kiellettyä. Mikäli niitä on käytetty, raukeaa kärjettömän sytytyksen valmistajan takuu.)
Huomio! Kun moottori on sammutettu, on sytytysvirta ehdottomasti kytkettävä pois ja pidettävä pois päältä, muuten elektroniikka ja sytytyspuolat voivat ylikuumentua. On suositeltavaa tarkistaa auton latausjännite. Ylilataaminen voi vaurioittaa elektroniikkaa sekä akkua.


On erittäin tärkeätä, että sytytystulppien pistokkeina (hattuina) käytetään noin 5-10 kOhm hattuja. Tämä vastusarvo varmistaa elektroniikalle sopivan häiriönsuojauksen.


Kärjettömän sytytyksen ennakon säätäminen

Koska kampiakselissa saattaa olla sylinterikohtaista heittoa yläkuolokohtien ajoituksen suhteen, on sytytysennakko säädettävä "aikaisimman" sylinterin mukaan. Sytytysennakko on säädettävä siten, että aikaisin sytytysennakko on 22 astetta eli 3,58 mm ennen yläkuolokohtaa. Tällöin muihin sylintereihin saadaan sama tai hieman myöhäisempi ennakko.

Sytytysennakko voidaan säätää stroboskoopilla tai testilampulla/ testerikynällä. Kun moottoria pyöritetään käsin (testilamppu/testerikynämittaus), on syytä huomioida, että elektroniikka alkaa toimia vasta yhden täyden pyörityskierroksen jälkeen. Moottoria on aina pyöritettävä käyntisuuntaan, muuten mittaus ei onnistu. Testerikynällä säädettäessä kynän + -pää laitetaan kärjettömässä sytytyksessä puolalta tulevan johdon liitäntään (säädettävän sylinterin liitäntä) ja testikynän miinuspää laitetaan runkoon tai maadoitukseen. Kun moottoria pyörittää kädellä käyntisuuntaan, syttyy testikynän lamppu sytytyshetkellä. Piirilevyä kiertämällä joko moottorin pyörimissuuntaan tai pyörimissuuntaa vastaan säädetään sytytyshetki (lampun syttymishetki) virranjakajassa olevan Z-merkin kohdalle. Tippa ruuvilukitetta lopuksi ruuvien kierteisiin varmistaa levyn kiinnipysymisen ja säädön säilymisen kohdallaan.

Säätäminen voidaan tehdä myös stroboskoopilla, tällöin sytytysennakko katsotaan moottorin käydessä. Säätämisen periaate on sama kuin testilampullakin säädettäessä. Kärjettömän sytytyksen piirilevyä kiertämällä saadaan sytytyshetki säädettyä Z-merkin kohdalle. Stroboskoopilla on helppo ja nopea tarkastaa jokaisen sylinterin ennakko erikseen ja varmistua että kaikki ennakot ovat oikealla alueella.

 


Horst Ihlingin Autoni on Wartburg vuodelta 1978
 
Wartburg 353W suomenkielinen korjaamokäsikirja vuodelta 1977
  WT:n Helmet Klassikot -lehden kannessa 4/2015  
(C) WARRE / DDR TEAM 2018