Suomalainen asiakaslehti Wartburg Kuulumisia N:o 5 vuodelta 1964
 
Suomalainen asiakaslehti Wartburg-uutisia n:o II vuodelta 1965
  Suomenkielinen esite DDR:n autoteollisuuden vientituotteista