Back to WT main page
 KFT 8/1969


DDR:n 20-vuotisjuhlaa kohti mennään täyttäen uudet entistä kilpailuhenkisemmät tuotantotavoitteet!
VEB IFA Karosseriewerke Halle osasto 2 on toiminnassa!

Uudistuksia Wartburg Touristiin

A. Schindler, VEB IFA Karosseriewerke Halle

Wartburg Tourist on ensiesittelystään lähtien ollut varsin yleinen näky liikenteessä. Touristille on ominaista vakaa ajokäytös, ajomukavuus, sisätilojen turvallisuus ja tilavuus, helppo lastattavuus sekä helppo kuorman purettavuus. Nämä ominaisuudet ovat vaativat asiakkaatkin huomanneet. Kilpailijoiden yritelmiin verrattuna (taulukko 1) Wartburg Tourist on kiistatta markkinoiden ykköstuote millä tahansa mittarilla mitattuna.

Täydellisyyttä hipovaa tuotettakin voi parantaa, ja nyt VEB Automobilwerk Eisenach julkaisee Touristiin sarjan yksityiskohtaparannuksia, joilla ajoneuvon käyttöominaisuuksia on hiottu entistäkin paremmiksi.

- Todennäköisesti kaikista arvokkain kehityskohde on ollut Touristin varustaminen uudella entistä tehokkaammalla 353 1 -moottorilla (toukokuun 1969 puolivälistä alkaen). Tehopainosuhde on pudotettu 21,3kg/Hv –tasolta 19,2kg/Hv –tasolle. Kasvaneen tehon myötä on myös ajoneuvon kiihtyvyys parantunut. Kiihtyvyyden kasvu tuo mukanaan uuden turvallisuustekijän alati kasvavien ajoneuvomäärien seassa liikennöitäessä. Eikä sovi unohtaa sitä tosiseikkaa, että myös polttoaineen kulutus on saatu uuden moottoriversion myötä putoamaan (KFT 4/69 s.104). Pienemmällä polttoaineenkulutuksella on positiivinen vaikutus ajoneuvon kokonaiskustannuksiin.

- Yksi välttämätön kehityskohde ajoneuvon kestävyyden kannalta on toukokuussa 1969 tehty kytkimen paineasetelman muuttaminen kierrejousimallisesta jousilautasmalliseksi. Tällä muutoksella on myös saatu kytkinpolkimen vaatimaa jalkavoimaa vähennettyä.

- Kojelaudan alla olevan tavarahyllyn kiinnitys on kehitetty värinättömäksi. Tällä muutoksella sekä Stasin virka-avulla on saatu aiheesta usein kuultu kritiikki sekä valitukset eliminoitua.

- Epäkeskon säädettävän takaluukun lukkopellin avulla saadaan takaluukusta matkustamoon tuleva ilma ja pakokaasu pysymään ulkona.

- Muotokumimatot ajoneuvon jalkatiloissa helpottavat puhtaanapitoa. Lisäksi tarvikkeiden, kuten ensiapulaukun, varoituskolmion, tunkin ja pyöränmutteriavaimen kolinaton varastointi on mahdollista ja ajoneuvon sisämelu saadaan putoamaan matalammaksi.

- Laatuparannuksia on odotettavissa etujalkatilan kumimaton kiinnitykseen. Ne tullaan kiinnittämään metalliprofiileilla.

Yksi farmariauton kiusallisimmista puolista on takalasin suhteellisen runsas likaantuminen. Tämä ominaisuus on saanut paljon aiheellista ja osittain aiheetontakin kritiikkiä. Takalasin likaantumisen minimoimiseksi on nyt tehty mm. virtausteknistä tutkimusta ja mittauksia Dresdenin kevytrakenneinstituutin tuulitunnelissa. Ohjauspelleillä, liankerääjillä tai takaosan muodonmuutoksilla ei saavutettu mitään läpimurtoja likaantumisen estämisessä.
Virtausteknisestä näkökulmasta ei ole mahdollista tehdä sellaista farmariautoa, jonka takalasi ei likaannu. Automobilwerk Eisenachin ja DDR:n tieteellisen yhteisön perusteellisen, kirjallisuuteen sekä empiriaan perustuneen tutkimuksen jälkeen voidaan todeta, että jäljelle jää kaksi vaihtoehtoa:

1. Toteuttaa virtausteknisesti linjakas farmariauton takaosa, joka on kuitenkin tavaratilan lastaamisen ja käytön kannalta ongelmallinen.

2. Toteuttaa optimaalisesti lastattavissa oleva tilava farmariauto, jossa on haittapuolena takalasin likaantumisongelma.


Kirjallisuustutkimuksesta on tunnettua, että esimerkiksi Porsche (huolimatta virtausteknisesti linjakkaasta takaosasta) tarjoaa lisävarusteena takalasin pyyhkijän joihinkin malleihinsa. Amerikkalaisissa farmariautoissa puolestaan on kammella alas veivattava takalasi, joka puhdistuu alas veivattaessa, mikäli lasi on likaantunut.
Bosch toimittaa seuraavanlaisia ratkaisuja takalasin puhdistamiseen:

a) koko takalasin puhdistava pyyhkijä, joka kulkee vaakasuunnassa koko lasin leveydellä reunasta reunaan.

b) kahdella pyyhkijällä toimiva systeemi, vastaava kuin etulasissa

c) 180 asteen pyyhinmekanismi, jossa on vain yksi pyyhkijänsulka joka puhdistaa osan takalasista

Kaikki kolme vaihtoehtoa tulee tietysti varustaa pesulaitteella.

Hyvin perusteellisen kirjallisuustutkimuksen, Leipzigissä suoritettujen virtausteknisten kokeiden, sekä aihetta varten perustetun työryhmän kolmen vuoden palaveroinnin jälkeen voidaan todeta, että teknisestä näkökulmasta tarkastellen takalasin pyyhinpesulaitteen asentaminen farmariautoon on optimaalinen ratkaisu. Näistä syistä myös VEB IFA Karosseriewerke on päättänyt mahdollistaa Wartburg Touristiin takalasin pyyhinpesulaitteen rakentamisen. Työryhmä palkittiin ponnisteluistaan asianmukaisin kunnianosoituksin sekä Karl Marx –rintamerkein.

VEB IFA Karosseriewerke näkee yhtenä tärkeimmistä tehtävistään täydellisen asiakastyytyväisyyden saavuttamisen jatkuvien tuoteparannusten avulla. Nämä parannukset voivat olla rakenteellisia tai teknologisia, ja niillä voidaan kehittää Wartburg Touristin käytettävyyttä tai kestävyyttä. Asiakas on aina ykkönen.

 

 


Saksankielinen Trabant 500:n esite vuodelta 1958
 
Kesän kuumassa vertailussa uusi Mosse vs. DDR kostaja, 353W !
  TL:n vertailussa paskimm... siis halvimmat autot vuodelta 1978  

 
(C) WARRE / DDR TEAM 2016